หน้าหลัก

eduroam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษา และบุคลากรจากสถานบันสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติ ภาระกิจในสถานบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดย ต้องลงทะเบียน

เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้น สังกัด (Identity Provider) เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider) สำหรับบุคคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบัน อื่น