สถาบันที่ให้บริการ eduroam

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

 

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก