ติอต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 93 ม.6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170