พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย

 

  1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สำนักงานอธิการบดี
  3. บริเวณอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

 

แผนที่แสดงจุดให้บริการเครือข่าย eduroam