การใช้งานในสถาบันอื่น

การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเยือนสถาบันอื่น

 

นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@rmutr.ac.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)